O szkoleniu

Szkolenie dedykowane dla szkół planujących przeszkolić swoich nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. (§ 21 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach)

Szkolenie dedykowane dla firm które cenią sobie bezpieczeństwo własnych pracowników.

Na każdym pracodawcy leży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, w tym zapewnienia dostępu do apteczek oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych do udzielania pierwszej pomocy. Osoby te powinny być odpowiednio w tym zakresie przeszkolone.