Szkolenie dla firm i instytucji oświatowych.

Czas trwania: 6 godzin zegarowych.

Program szkolenia.

 1. Motywacja do udzielania pierwszej pomocy.
 2. Bezpieczeństwo własne i innych.
 3. Łańcuch przeżycia.
 4. Prawidłowe wezwanie pomocy.
 5. Kontrola czynności życiowych.
 6. Postępowanie z osobą nieprzytomną.
 7. Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa dorosłych.
 8. Resuscytacja Krążeniowo oddechowa dzieci.
 9. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny – AED.
 10. Omdlenie, zaburzenia świadomości.
 11. Zadławienia.
 12. Rany, krwotoki i ich zaopatrywanie.
 13. Oparzenia.
 14. Drgawki.
 15. Zatrucia.
 16. Nagłe zachorowania.