Szkolenie podstawowe dla każdego.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Program szkolenia:

  1. Motywacja do udzielania pierwszej pomocy.
  2. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
  3. Łańcuch przeżycia.
  4. Bezpieczeństwo własne.
  5. Prawidłowe wezwanie pomocy.
  6. Kontrola czynności życiowych.
  7. Postępowanie z osobą nieprzytomną.
  8. Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa.
  9. Rozpoznawanie wybranych stanów zagrożenia życia.
  10. Zaopatrywanie pacjenta urazowego.