BADANIE PRZESIEWOWE ZABURZEŃ RYTMU SERCA

Nieinwazyjne badanie EKG specjalistycznym urządzeniem

Istel HR-2000 z sześcioma odprowadzeniami I, II, III, aVR, aVL, aVF  Firmy Diagnosis

CEL BADANIA – ZWIĘKSZENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKRYCIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA

a) tachykardii zatokowej

b) bradykardii

c) dodatkowych skurczów komorowych

d) migotania przedsionków

e) bloków przedsionkowo – komorowych oraz bloków odnóg pęczka Hisa

Oferta skierowana głównie dla pracowników firm, szkół, instytucji publicznych, personelu placówek ochrony zdrowia oraz i ich pacjentów.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 517304884

email: rat.pol@wp.pl