Program szkolenia

Szkolenie pediatryczne.

Czas szkolenia: 4 godziny zegarowe.

 1. Noworodek, Niemowle, Dziecko – różnice w wieku, rozwoju i budowie anatomicznej.
 2. Różnice w budowie anatomicznej dziecka a dorosłego.
 3. Prawidłowe wezwanie pomocy.
 4. Bezpieczeństwo własne i dziecka.
 5. Kontrola czynności życiowych.
 6. Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym.
 7. Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa dziecka.
 8. Postępowanie w zadławieniach.
 9. Zaopatrywanie ran.
 10. Oparzenia.
 11. Wysoka temperatura u dzieci.
 12. Drgawki dziecięce.
 13. Zatrucia.